Inspektim i Kryeministrit për punimet e banesave në proces rindertimi.

  • 26/01/2021
  • Qarku Tiranë
  • Kryeministri, Pjesëmarrës të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëmarrës të tjerë