Inspektim i Kryeministrit në një objekt bujqësor.

  • 25/01/2021
  • Qarku Durrës
  • Kryeministri, Pjesëmarrës të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëmarrës të tjerë