Nënshkrimi i Marrëveshjes për punësimin në burgje me Fasoneri per te rritur kapacitetet profesionale dhe lehtesimin e rehabilitimit dhe riintegrimit të të dënuarve në sistemin penitenciar shqiptar.

  • 25/01/2021
  • 13:30
  • Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve
  • Ministrja e Drejtesise, Drejtori i Pergjithshem DPB, ProEksport Albania
  • Strukturat drejtuese te MD, DPB, ProEksport Albania