Pjesë e inspektimeve të planifikuara në kuadrin e projekteve të MK në konservim dhe restaurim.

  • 29/01/2021
  • Kalaja e Shkodrës
  • Ministri i Kulturës.
  • Ministri i Kulturës, të tjerë, pjesë e projekteve të MK në konservim dhe restaurim.