Inspektime të planifikuara në kuadrin e projekteve në konservim dhe restaurim.

  • 28/01/2021
  • Kalaja e Krujës
  • Ministri i Kulturës.
  • Punonjës të specializuar në konservim dhe restaurim dhe të interesuar në kalanë e Krujës.