Inspektime të planifikuara në kuadrin e projekteve në konservim dhe restaurim.

  • 29/01/2021
  • Biblioteka Kombëtare
  • Ministri i Kulturës.
  • Ministri i Kulturës, të tjerë, pjesë e projekteve të MK në konservim dhe restaurim.