Vizitë pune pranë një biznesi fidanishteje

  • 23/01/2021
  • 11.00
  • Qarku Tiranë
  • Kryetari Bashkisë dhe pjesëmarrës të tjerë
  • Kryetari Bashkisë dhe pjesëmarrës të tjerë