Vizitë “MBM company”, pjesë e linjës Era Catering

  • 23/01/2021
  • 12.30
  • Qarku Tiranë
  • Kryetari Bashkisë dhe pjesëmarrës të tjerë
  • Kryetari Bashkisë dhe pjesëmarrës të tjerë