Takim me Njesite Administrative Qarku Durres per te prezantuar skemen e mbeshtetjes me nafte per bujqesine.

  • 28/01/2021
  • 09.00
  • Qarku Durres
  • Ministrja Znj. Milva Ekonomi, Perfaqesuesit e pushtetit lokal, te tjere.
  • Ministrja Znj. Milva Ekonomi, Perfaqesuesit e pushtetit lokal, te tjere.