Takim i zhvilluar me Agjencine Kombetare te Rinise (AKR) dhe prezantim rreth aktiviteteve per rinine gjate vitit 2021.

  • 25/01/2021
  • 12:00-13:00
  • MASR
  • Ministrja Kushi, drejtore e AKR Kleina Kasanai, perfaqesues nga AKR
  • Ministrja Kushi, drejtore e AKR Kleina Kasanai, perfaqesues nga AKR