Fushate ndergjegjesuese per nxitjen e aktoreve pergjegjes per ndalimin e Abuzimit Seksual te Femijeve ne Shqiperi.

  • 26/01/2021
  • 11
  • Sheshi perpara Stadiumit Elbasan Arena.
  • Kryetari i Bashkise Elbasan, Prefekti i Qarkut Elbasan, Ambasadori i Unicef ne Shqiperi.
  • Kryetari i Bashkise Elbasan, Prefekti i Qarkut Elbasan, Ambasadori i Unicef ne Shqiperi.