Takim “online” me përfaqësues të shkollave që kanë fituar etiketën europiane “eTwinning School Label.

  • 29/01/2021
  • 10:00-11:00
  • MASR
  • Ministrja Kushi, Ornela Koleka, Nina Guga
  • Ministrja Kushi, Ornela Koleka, Nina Guga