Inspektim i Kryeministrit, për punimet në vend-depozitimin e mbetjeve

  • 23/01/2021
  • Qarku Berat
  • Kryeministri, Pjesëmarrës të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëmarrës të tjerë