Në vijim të ndryshimeve të agjendës së Kryeministrit, takimet e raportuara më herët për datën 21 Janar, në qarkun Berat, zhvendosen në datën 23 Janar.

  • 23/01/2021
  • Qarku Berat
  • Kryeministri, Pjesëmarrës të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëmarrës të tjerë