Inspektim i Kryeministrit për punimet infrastrukturore

  • 23/01/2021
  • Qarku Berat
  • Kryeministri, Pjesëmarrës të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëmarrës të tjerë