Prezantimi i analizes vjetore te Administrates Rajonale te Zonave te Mbrojtura Mjedisore.

Diskutimi mbi planin funksional te punes se Komunitetit te Menaxhimit te Zonave te Mbrojtura dhe prioritetet per vitin 2021.

  • 29/01/2021
  • 10:30
  • Fshati Dorëz,Bashkia Librazhd
  • Prefekti, Pergjegjesi i Administrates se Zonave te Mbrojtura
  • Anetaret e Komitetit te krijuar sipas VKM nr.593.