Drejtoresha e Përgjithshme e Tatimeve, Znj. Delina Ibrahimaj do të zhvillojë takime me përfaqësues të Enteve Publike, Kontabilistët dhe biznesit në qarkun e Beratit, në formën e një tryeze diskutimi për zbatimin e reformës së fiskalizimit.

  • 22/01/2021
  • 08:00-13:00
  • Berat
  • Drejtoresha e Pergjithshme e Tatime, Znj. Delina Ibrahimaj
  • Znj. Delina Ibrahimaj, Ente Publike, Shoqatat e Kontabilisteve, Shoqata e Bezinesit