Qëllimi i këtij takimi është planifikimi dhe konsolidimi i punës operacionale të përfaqësuesve të Komitetit Menaxhues dhe planifikimi i cështjeve me rëndësi për Zonat e Mbrojtura.

  • 29/01/2021
  • 10 e 30 deri 14 00
  • Dorëz, Librazhd
  • Z.Klevis Xhoxhi, Prefekti i Qarkut Elbasan
  • 20 punonjes te AKZM dhe AdZM-së