Interpelancë me ministrin Bledi Çuçi, mbi temën: “NDRYSHIMI DHE THJESHTESIMI I PROCEDURAVE PËR RI-APLIKIM PËR PASAPORTË BIOMETRIKE”.

Në fokus të kësaj interpelance do të trajtohen çështje që lidhen me ndryshimet ligjore:

-Udhëzimi nr. 476, datë 16.02.2020 “Për disa ndryshime ne udhëzimin  nr. 289, datë  02.09.2020 “Për përcaktimin e procedurës për pajisje me pasaportë biometrike të shtetasve shqiptarë”,

-Ligji nr. 10 129, datë 11.05.2009 “Për gjendjen civile”, të ndryshuar, dispozitave në nenin 15, pika 3;

-89/2020 “ Për  një shtesë në Ligjin nr. 8952, datë 10.10.2002, “Për letërnjoftimin elektronik të shtetasve shqiptarë”, të ndryshuar.

  • 28/01/2021
  • 09:00
  • Online në formatin Webex
  • Ministri i Brendshëm, Bledi Çuçi, Drejtoresha e Agjencisë për Dilalog dhe Bashkëqeverisje, Eridana Çano
  • Qytetarë të cilët kanë përfituar nga miratimi i udhëzimit.