Inspektim i Kryeministrit në punimet e kantierit për spitalin e Fierit. Aktivitetet e mëparshme të raportuara për datën 22 Janar, anullohen.

  • 22/01/2021
  • Qarku Fier
  • Kryeministri, Pjesëmarrës të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëmarrës të tjerë