Pershendetje,

ne kuader te Kodit Zgjedhor, per informimin mbi aktivitetet ndergjegjesuese/informuese  qe do te kryhen gjate muajve Janar- 25 Prill 2021, nga Zyra e Komisionerit per te Drejten e Informimit dhe Mbrojtjen e te Dhenave Personale.

Ju informojme se Zyra Jone ne daten 28 janar 2021 do te zhvilloje nje aktivitet ne kuader te Dites Evropiane te Mbrojtjes se te Dhenave Personale , ne ambientet e shkolles 9-vjecare Servete Maci, Tirane . Ky aktivitet eshte koordinuar me Drejtorine Arsimore te Tiranes si dhe me drejtoreshen e kesaj Shkolle,Pjesemarres do te jene nxenes te kesaj shkolle te klasave te 6 (gjashta) ( rreth 25 nxenes te cilet do te luajne se bashku duke respektuar protokollet e sigurise covid-19, te pajisur edhe me maska. ) ne kete aktivitet do te jene te perfaqesuar edhe staf I larte I Zyres se Komisionerit si dhe perfaqesues nga  donatori Raiffeisen Bank, dhe stafi akademik I shkolles.

Ne total ne kete aktivitet ( nxenes dhe te ftuar ) do te jene rreth 40 pjesmarres . ZYra ka nje urdher te miratuar nga titullari si dhe nje marreveshje me donatorin e aktivitetit .

 

Ju lutem na konfirmoni nese jemi konform legjlslacionit dhe  KQZ per te vijuar me marrjen e masave infrastrukturore dhe teknike per finalizimin e tij.

  • 28/01/2021
  • 10.00-12.00
  • shkolla " Servete Maci"
  • Staf i Zyres ( drejtore)
  • nxenes dhe staf mesues