Inspektim per ecurine e punimeve per venje e ndricuesve LED ne unazen e Kavajes.

  • 21/01/2021
  • Lagjja nr 2 Kavaje
  • Kryetari i Bashkisë, Pjesëtarë të tjerë
  • Kryetari i Bashkisë, Pjesëtarë të tjerë