Inspektim i Kryeministrit, për punimet në infrastrukturën rrugore.

Aktivitetet e raportuara me herët të Kryeministrit për datën 21 Janar në qarkun Berat, anullohen dhe shtyhen në datën 23 Janar.

  • 21/01/2021
  • Qarku Durrës
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë