Inspektim i Kryeministrit për punimet e banesave në rindërtim.

  • 21/01/2021
  • Qarku Durrës
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë