Ceremoni e organizuar nga Klubi Sportiv Tirana per dhënien nga Kryetari i Bashkisë të medaljes së mirënjohjes me rastin e daljes në pension të zotit Adrian Gorenza, trajner volejbolli prej 35 vitesh.

  • 20/01/2021
  • 18.00
  • Qarku Tiranë
  • Kryetari Bashkisë dhe pjesëmarrës të tjerë
  • Kryetari Bashkisë dhe pjesëmarrës të tjerë