Inspektim i Kryeministrit, për punimet në infrastrukturën rrugore.

  • 21/01/2021
  • Qarku Berat
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë