Inspektim i Kryeministrit, për punimet e banesave në rindërtim

  • 23/01/2021
  • Qarku Durrës
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë