Inspektim i Kryeministrit për punimet e vend-depozitimit të mbetjeve

  • 21/01/2021
  • Qarku Berat
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë