Inspektim i Kryeministrit për punimet e një grupi pallatesh, pjesë e procesit të rindërtimit.

  • 22/01/2021
  • Qarku Durrës
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë