Inspektim i Kryeministrit për punimet e nënstacionit të OST

  • 22/01/2021
  • Qarku Fier
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë