Inspektim i Kryeministrit në objektin bujqësor.

  • 22/01/2021
  • Qarku Fier
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë