Takim me Njesite Administrative Qarku Berat per te prezantuar skemen e karburantit per bujqesine

  • 23/01/2021
  • 15.00
  • Qarku Berat
  • Ministri i Bujqesise dhe Zhvillimit Rural znj.Milva Ekonomi, Ministri i Turizmit dhe Mjedisit z.Blendi Klosi, Kryetari I Bashkise Berat z.Ervin Demo, te tjere
  • Ministri i Bujqesise dhe Zhvillimit Rural znj.Milva Ekonomi, Ministri i Turizmit dhe Mjedisit z.Blendi Klosi, Kryetari i Bashkise Berat z.Ervin Demo, te tjere