Takim me maturantë, përfitues të bursës së ekselencës me qëllim promovimin e maturanteve

  • 20/01/2021
  • 14.30
  • Bashkia Tiranë
  • Kryetari Bashkisë dhe pjesëmarrës të tjerë
  • Kryetari Bashkisë dhe pjesëmarrës të tjerë