Inspektim punimesh në Qendrën Sociale Kombinat

  • 22/01/2021
  • 09.30
  • Qarku Tiranë
  • Kryetari Bashkisë dhe pjesëmarrës të tjerë
  • Kryetari Bashkisë dhe pjesëmarrës të tjerë