Inspektim i Kryeministrit për punimet në infrastrukturën rrugore.  Inspektimet e raportuara më parë për datën 21 Janar,  anullohen dhe zhvendosen në një qark tjetër.

  • 21/01/2021
  • Qarku Berat
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë