Inspektim i Kryeministrit për punimet në argjinaturën lumore.

  • 21/01/2021
  • Qarku Berat
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë