Firmosja e marrëveshjes me rrjetin e supermarketeve Spar në kuadër të ofrimit të shërbimeve me çmime të reduktuara për studentët 

  • 19/01/2021
  • 11.30
  • Bashkia Tiranë
  • Kryetari Bashkisë dhe pjesëmarrës të tjerë
  • Kryetari Bashkisë dhe pjesëmarrës të tjerë