Bashkebisedim me punonjes te sherbimit psiko-social rreth pervojes te deritanishme, nevojat dhe problematikat e mundshme.

  • 21/01/2021
  • 13:30
  • Gjimnazi "Qemal Stafa"
  • Ministrja , zv.Ministrja Nina Guga, znj.Zamira Gjini
  • Disa punonjes te sherbimit psiko-social.