Verifikim i ecurisë së investimit në një pikë grumbullimi, të mbështetur nga AZHBR, pjesë e programit IPARD.

  • 19/01/2021
  • Qarku Korce
  • përfituesi nga Programi IPARD
  • përfituesi nga Programi IPARD, pjestarë të tjerë.