Verifikim i ecurisë së investimit në fermën me mandarina, të mbështetur nga AZHBR, pjesë e programit të Skemës Kombëtare për ujitje me pika.

  • 22/01/2021
  • Qarku Fier
  • përfituesi nga Programi i Skemës Kombëtare
  • përfituesi nga Programi i Skemës Kombëtare, pjestarë të tjerë.