Verifikim i ecurisë së investimit në fermëm me lopë, të mbështetur nga AZHBR, pjesë e programit të Skemës Kombëtare për litra qumësht dhe numër krerësh.

  • 21/01/2021
  • Qarku Fier
  • përfituesi nga Programi i Skemës Kombëtare
  • përfituesi nga Programi i Skemës Kombëtare, pjestarë të tjerë.