Vizite ne nje bisznes ne qytetit e Kavajes.

  • 16/01/2021
  • Lagjja nr 5 Kavaje
  • Kryetari i Bashkisë, Pjesëtarë të tjerë
  • Kryetari i Bashkisë, Pjesëtarë të tjerë