Inspektim i kryetarit të bashkisë Tiranë për ecurinë e punimeve në depon e ujësjellësit

  • 16/01/2021
  • 10.30
  • Qarku Tiranë
  • Kryetari Bashkisë dhe pjesëmarrës të tjerë
  • Kryetari Bashkisë dhe pjesëmarrës të tjerë