Inspektim i Kryeministrit për punimet e një shkolle, në kuadër të rindërtimit

  • 18/01/2021
  • Qarku Tiranë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë