Inspektim i Kryeministrit për punimet e një shkolle, në kuadër të rindërtimit.

  • 20/01/2021
  • Qarku Tiranë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë