Inspektim i Kryeministrit për punimet e banesave individuale që janë në proces  rindërtimi.

  • 19/01/2021
  • Qarku Tiranë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë