Inspektim per ecurine e punimeve ne “Depon E Ujit”. 

  • 16/01/2021
  • Lagjja nr 4 Kavaje
  • Kryetari i Bashkisë, Pjesëtarë të tjerë
  • Kryetari i Bashkisë, Pjesëtarë të tjerë