Inspektim i Kryeministrit për punimet e një blloku pallatesh, të cilat janë në proces rindërtimi.

  • 21/01/2021
  • Qarku Tiranë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë