Qendra e Riciklimit në bashkinë Sarandë/ himare do të shërbejë për grumbullimin e mbetjeve të riciklueshme dhe me tej presimin e tyre dhe berjen te gatshme per tregun e perpunuesve. Mbetjet e riciklueshme qe do te grumbullohen e perpunohen do te jene kryesisht plastike, leter e karton, kanoçe alumini, mbetje te vajrave ushqimore, mbetjet elektronike, (mbetje qe kane mundesi per tu ricikluar nga industria perpunuese vendase) e me tej te tjera mbetje te riciklueshme.

do paraqitet dhe  skema  e ngritjes së Qendës si dhe skemën e operimit, jo vetëm të qendës por edhe skemën e grumbullimit dhe përpunimit të mbetjeve ricikluese.

  • 19/01/2021
  • 10:30 - 13:00
  • Sarande - Metoq / Himare - Qafa e Vishes
  • Ministri Klosi, Perfaqesuesi i GIZ, Kr e Bashkive
  • Punonjesit e MTM, perfaqesues te GIZ dhe Bashkite perkatese