Per te inspektuar procesin e aplikimeve ne Skemen e Naftes ne Bujqesi dhe vizita ne subjekte qe kane perfituar nga programi IPARD

  • 21/01/2021
  • 10.00
  • Qarku Fier
  • Ministri dhe te tjere
  • Ministri dhe pjesemarres te tjere